Bezpečnostné

klúčové systémy

Správa a evidencia klúčov nebola nikdy jednoduchšia a efektívnejšia.

Profil
spoločnosti

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať svojim partnerom bezpečnostnú techniku s vysokou spoľahlivosťou a kvalitou na báze dlhodobého a vzájomne výhodného partnerstva.

Technopol International , a.s. je spoločnosť s viac ako 20 ročnou tradíciou ktorá bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.6.1997 v súlade s § 154 – 220 Zák. č. 513/91 Zb. 

Jedným z predmetov podnikania spoločnosti je dovoz a predaj bezpečnostnej techniky medzi ktoré patria aj bezpečnostné kľúčové systémy KEY WATCHER. K hlavným predmetom činnosti spoločnosti patria poskytovanie verejnej rádiotelefónnej a dátovej služby, montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete, obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu, nákup a predaj zbraní, nákup a predaj streliva a bezpečnostnej techniky. Technopol International, a.s. je výhradným distribútorom bezpečnostných kľúčových systémov KEY WATCHER na Slovensku viac ako 20 rokov.

V rámci dodávky bezpečnostných kľúčových zariadení vieme zabezpečiť aj ich inštaláciu a vyškolenie zodpovedných pracovníkov od užívateľského stupňa až po úroveň administrátora. Naša starostlivosť pokračuje aj po dodaní zariadenia poskytovaním pozáručného servisu. 

Technopol International, a.s. je držiteľom potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti pre spracúvanie a ukladanie utajovaných skutočností so stupňom utajenia „VYHRADENÉ” a certifikátu osvedčujúceho zavedenie a úspešné uplatňovanie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2015 a systému manažérstva informačnej bezpečnosti ISO 27001:2013.

01

Bezpečnostný kľúčový systém s dokonalou spoľahlivosťou

KEY WATCHER je jednoduchý a efektívny kľúčový systém vyvinutý pre ochranu pred stratenými alebo ukradnutými kľúčmi.

Je to dokonalá náhrada za komplikované a zastaralé systémy kľúčového hospodárstva.

KEY WATCHER nahrádza staré uzamykacie skrinky, nespoľahlivé uzamykacie systémy a neprehľadné kľúčové identifikačné štítky.

Modulárny systém umožňuje uloženie kľúčov, kariet, autokľúčov, mobilov, zbraní, liekov, notebookov a iných dôležitých vecí.

Systém nachádza svoje využitie v priemyselných podnikoch, finančných inštitúciách, administratívnych a obchodných centrách a všade tam kde sa kladie dôraz na bezpečnosť.

systém má zabudovaný dvojriadkový 16 znakový LCD displej

programovanie a generovanie správ o pohybe kľúčov je možné vykonať aj bez pripojenia na PC

Upgrade systému KWIIIi na KWTouch systém je možný.

programovanie a generovanie správ o pohybe kľúčov je možné vykonať aj bez pripojenia na PC

každý užívateľský kód môže mať pridelený čas navolený pre daný kľúč s obmedzením napr. pre víkendové dni a ak kľúč nebol vrátený tak systém automaticky spustí alarm

02

Nový KeyWatcher s dotykovým displejom

Key Watcher Touch je „Enterprise“ systém, ktorý plne využíva výhody siete - vzťah klient/server.

Ovládanie prostredníctvom odolného dotykového displeja.

Využíva spoločnú databázu pre všetky lokality. Pre KW Touch je vyvinutý úplne nový softvér s novou funkcionalitou. Systém je vybavený novým farebným 7“ dotykovým displejom, ethernet a USB výstupmi. Je k dispozícii nová biometrická čítačka, čítačka kariet, releový výstup.

Key Watcher Touch vyžaduje centralizáciu prostredníctvom KWT Servera. Server riadi databázu a všetky užívatelské vzťahy. Systém vyžaduje pripojenie na sieť. KWTouch systémy sú automaticky synchronizované. Zachovávajú si schopnosť pracovať v jednoduchých sieťach, v rozsahu od jednoduchého domáceho router-a DHCP až po komplexnú business sieť.

Umožňuje integráciu viacerých KW ako „site“ do jedného systému – lokality.

Kľúče je možné sledovať a vrátiť do ľubovoľného systému v danej lokalite.

Funkcia „Key Find“ povie kde sa kľúč nachádza.

Funkcia „My Keys Out“ povie kedy bude tvoj kľúč vrátený.

Nastavenia „Profilov“ - prístupová úroveň, oddelenie, núdzový výber, obmedzenie kľúča, povolenia - skupiny a kľúče a ich časové obmedzenia.

03

Kľúčový systém pre správu vozového parku

Inteligentný systém pre optimalizáciu nákladov na užívanie vozidiel.

KeyWatcher Fleet umožňuje zobraziť využitie vozidiel, ich rezerváciu stav a grafy. Okrem toho dokáže vytvoriť vlastnú politiku a automatické predelenie vozidiel pre každého užívateľa. Zostavuje rozdelenie skupín vozidiel podľa najnižšieho počtu najazdených km a množstva paliva. Dokáže obsiahnuť databázu tisícov kľúčov a užívateľov, generuje správy alarmy. Zabezpečuje nárast hospodárnosti s podrobnými dátami.

farebný TFT Touch Screen Display

Veľkosť systému až do 15 boxov až do 1440 kľúčov

Bezpečnostný box s elektromag. zámkom

Poloha slotu vozidla/kľúča je určená vysvietením

Každý kľúč je elektronicky uzamknutý v jeho pozícii

Monitorovaná záložná batéria do 24 hodín

LAN - pripojenie na sieť

USB port pre pripojenie čítačky kariet, relay a upgrade

04

Ľahko použiteľný a odolný obchôdzkový systém

POWERCHECK - obchôdzkový systém

Powercheck je ľahko použiteľný a odolný obchôdzkový systém. Je vyrobený tak, aby sa predchádzalo veľkým finančným stratám pri vandalizme, krádežiach, priemyselnej špionáži a iných nehodách v rôznych objektoch.

Tento systém umožňuje overiť ,či bezpečnostná služba vykonáva obchôdzky a kontrolu objektov a poskytuje kompletné informácie o jednotlivých obchôdzkach vo forme výpisov.

Ručná dátová čítačka - všetko v jednom

Kódy incidentov – podrobné informácie

Automatické ovládanie - sekvenčné a náhodné trasy - udržiavanie bezpečnostnej služby v pohotovosti

TourPro - komunikačný softvér. Celková kvalita kontroly a kompatibilita systému je zabezpečená podporou strážneho obchôdzkového softvéru. Multifunkčný TourPro softvér dovoľuje sťahovať obchôdzkové informácie, programovať dátovú čítačku a generovať informačné správy.

Kontakt

Ak máte záujem o naše riešenia, prosím kontaktujte nás.

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava

0903 716 209, 02/682 86 115, 02/682 86 124

02/638 12 180

technopol-security@technopol.sk