Key Watcher

Bezpečnostný kľúčový systém s dokonalou spoľahlivosťou

product.name

KEY WATCHER je jednoduchý a efektívny kľúčový systém vyvinutý pre ochranu pred stratenými alebo ukradnutými kľúčmi.

Je to dokonalá náhrada za komplikované a zastaralé systémy kľúčového hospodárstva.

KEY WATCHER nahrádza staré uzamykacie skrinky, nespoľahlivé uzamykacie systémy a neprehľadné kľúčové identifikačné štítky.

Modulárny systém umožňuje uloženie kľúčov, kariet, autokľúčov, mobilov, zbraní, liekov, notebookov a iných dôležitých vecí.

Systém nachádza svoje využitie v priemyselných podnikoch, finančných inštitúciách, administratívnych a obchodných centrách a všade tam kde sa kladie dôraz na bezpečnosť.

Základné črty systému:

  • každý pohyb kľúča eviduje čas, dátum a užívateľský kód
  • každý užívateľský kód môže mať pridelený čas navolený pre daný kľúč s obmedzením napr. pre víkendové dni a ak kľúč nebol vrátený tak systém automaticky spustí alarm
  • systém má zabudovaný dvojriadkový 16 znakový LCD displej
  • programovanie a generovanie správ o pohybe kľúčov je možné vykonať aj bez pripojenia na PC

Dokumenty:

Key Watcher - Touch

Nový KeyWatcher s dotykovým displejom

product.name

Key Watcher Touch je „Enterprise“ systém, ktorý plne využíva výhody siete - vzťah klient/server. 

Ovládanie prostredníctvom odolného dotykového displeja.

Využíva spoločnú databázu pre všetky lokality. Pre KW Touch je vyvinutý úplne nový softvér s novou funkcionalitou.  Systém je vybavený novým farebným 7“ dotykovým displejom, ethernet a USB výstupmi. Je k dispozícii nová  biometrická čítačka, čítačka kariet, releový výstup. 

Key Watcher Touch vyžaduje centralizáciu prostredníctvom KWT Servera. Server riadi databázu a všetky užívatelské  vzťahy. Systém vyžaduje pripojenie na sieť. KWTouch systémy sú automaticky synchronizované. Zachovávajú si schopnosť pracovať  v jednoduchých sieťach, v rozsahu od jednoduchého domáceho router-a DHCP až po komplexnú business sieť. 

Nové riešenie ponúka viac nových možností: 

  • Umožňuje integráciu viacerých KW ako „site“ do jedného systému – lokality.
  • Kľúče je možné sledovaťa vrátiťdo ľubovoľného systému v danej lokalite.
  • Funkcia „Key Find“ povie kde sa kľúč nachádza.
  • Funkcia „My Keys Out“ povie kedy bude tvoj kľúč vrátený.
  • Nastavenia „Profilov“ - prístupová úroveň, oddelenie, núdzový výber, obmedzenie kľúča, povolenia - skupiny a kľúče a ich časové obmedzenia. 

Upgrade systému KWIIIi na KWTouch systém je možný.


Dokumenty:

Power Check

Ľahko použiteľný a odolný obchôdzkový systém

product.name

POWERCHECK - obchôdzkový  systém

Powercheck je ľahko použiteľný a odolný  obchôdzkový  systém. Je vyrobený tak, aby sa predchádzalo veľkým finančným stratám pri vandalizme, krádežiach, priemyselnej špionáži a iných nehodách v rôznych objektoch. Tento systém umožňuje overiť ,či bezpečnostná služba vykonáva obchôdzky a kontrolu objektov  a poskytuje kompletné informácie o jednotlivých obchôdzkach vo forme výpisov.

Ručná dátová čítačka - všetko v jednom

Kódy incidentov – podrobné informácie

Automatické ovládanie - sekvenčné a náhodné trasy - udržiavanie bezpečnostnej služby  v pohotovosti

Odolná konštrukcia Powerchecku - je odolný voči vode a nárazom.

TourPro - komunikačný softvér
Celková kvalita kontroly a kompatibilita systému je zabezpečená podporou strážneho obchôdzkového softvéru. Multifunkčný TourPro softvér dovoľuje sťahovať obchôdzkové informácie, programovať dátovú čítačku a generovať informačné správy.

 


Paraben

Paraben Digital & Mobile Investigations